Effektiv och högkvalitativ blästring på betong och stål

Vi på Skåneblästring är experter på effektiv och högkvalitativ mobil slungblästring av betong och stål. Vid optimala förhållanden kan vi blästra 3000m² betong per dag.

Varför ska ni anlita Skåneblästring för att blästra betong och stål?

Skåneblästring AB är experter på mobil slungblästring av stora, plana betong- och stålytor. Vi har specialiserat oss på denna metod och kan blästra upp till 3000 kvm per dag, vilket gör oss snabba och effektiva.

Vår mobila slungblästringsteknik passar utmärkt för både nyproduktion och renoveringar, och den är nästan helt dammfri. Vi hanterar olika typer av objekt, såsom broar, parkeringsdäck, betonggolv, fartygsdäck och bassängbottnar, och våra metoder anpassas efter förutsättningarna och omständigheterna i varje enskilt fall.

Vi använder oss av en kombination av konventionella och innovativa blästringsmetoder för att säkerställa bästa möjliga resultat. Oavsett vilken metod vi använder så strävar vi alltid efter att leverera högkvalitativ blästring av betong och stål, med fokus på effektivitet och minimal påverkan på miljön.

Fördelar och användingsområden med att blästra betong och stål

Vi hanterar stora ytor

Vi kan blästra upp till 3 000 m² per dag.

Rengöring och förberedning av ytor

Så som stål, betong och asfalt.

Borttagning av översta lager, markeringar och gummi

Borttagning av bl.a. färg, epoxy, vägar, landningsbanor, industrigolv med mera.

Förbättring av väggreppet

På ytor som trottoarer, cykelvägar, vägar och landningsbanor.

Generering av optiska och estetiska effekter

På ytor som vägar, motorvägar och landningsbanor.

Bearbetning av horisontella stålytor

Så som tankgolv, tak- och stålskivor, fartygsdäck, lastrumsluckor, tanktak, pråmar och andra marina fartyg, broar och däck.

Blästring - betong

Maskinerna som vi använder för blästring på betong och stål

Våra blästermaskiner är de mest effektiva och miljövänliga metoderna för att ta bort färg, beläggningar, halkskydd och föroreningar på betong och/eller stål.

I blästermaskinerna använder vi stålkulor och stålkorn, eller en blandning av de två, i olika storlekar. Detta innebär att vi kan få fram vilken profil som helst för att passa alla olika typer av färgsystem och applikationer.

Vår betong och stålblästring avlägsnar damm och föroreningar genom ett luftseparatorsystem och förs vidare till en stoftavskiljare, vilket gör processen nästan helt dammfri i drift. Dessutom används inga kemiska produkter, ej heller slösas det på värdefullt dricksvatten.

Kontakta oss

Kontakta oss för blästring av betong och stål

Är ni i behov av blästring av betong och/eller stål? Kontakta oss på Skåneblästring för att berätta hur vi kan hjälpa er!

Telefon

070-862 90 37

E-post

bjorn@skaneblastring.se

Besöksadress

Böketoftavägen 2016, 268 76 Kågeröd

Postadress

Olstorpsvägen 2, 268 77 Kågeröd

Kontakt
Ditt för- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-post
Namnet på ert företag
Vad vill ni ha hjälp med?
Sammanfatta kort hur vi kan hjälpa er!