Skåneblästrings integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy för att få information om hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet.

Skåneblästring AB (nedan kallat Skåneblästring eller ”vi/oss”) skyddar sina kunder och anställdas personliga integritet och strävar efter en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Denna integritets- och dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och vad du har rätt att få tillgång till gällande dina personuppgifter. Denna policy är en del av den nya dataskyddsförordningen för EU / EES (GDPR) som gäller från maj 2018. Du är alltid välkommen att kontakta oss om frågor angående vår integritets- och dataskyddspolicy.

För att kunna utföra våra affärsoperationer på rätt sätt behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. När du blir kund hos oss eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss, accepterar du vår dataskyddspolicy och hur vi behandlar din information. Skåneblästring ansvarar för personuppgifterna för de uppgifter som behandlas i vår verksamhet. Du kan hitta våra fullständiga kontaktuppgifter i slutet av detta dokument.

Vilka personuppgifter kan vi samla in från dig?

Personuppgifter avser information som kan kopplas till dig som individ, direkt eller indirekt. Exempel på sådan information är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Behandling av personuppgifter avser alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, såsom insamling, registrering och lagring. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda och uttryckliga ändamål och får inte säljas till tredje part.

Vi får huvudsakligen personuppgifter från dig eller från det företag du är anställd hos. När du registrerar dig som kund samlar vi in namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser (samt organisationsnummer vid registrering av företag). För att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot våra kunder kan vi få personuppgifter från dem.

Vi kan också samla in personlig information i form av namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna genomföra vår supportverksamhet som är en del av vår verksamhet. Annars skickar vi bara e-postmeddelanden för att meddela att nya versioner av vår programvara är tillgängliga.

Vem kan vi dela informationen med?

Skåneblästring delar informationen med relevanta myndigheter och parter endast om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. Vi säljer aldrig information till en tredje part.

Hur länge sparar vi din information?

Vi lagrar huvudsakligen data med stöd av bokföringslagen eller de lagstadgade lagringstiderna. Alternativt sparar vi data så länge de uppfyller den funktion för vilken uppgiften/-erna samlades in.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter som behandlas om dig i enlighet med gällande integritetslagar:

  • Åtkomst (registerutdrag) – Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och begära fri åtkomst till informationen.
  • Radering – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för lagliga eller avtalsenliga skäl.
  • Återkallelse av samtycke – Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi måste då upphöra med framtida behandling av personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.
  • Rättelse – Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du när som helst begära rättelse av uppgifterna.

Kontaktuppgifter

Skåneblästring AB

Besöksadress: Böketoftavägen 2016, 268 76 Kågeröd

Postadress: Olstorpsvägen 2, 268 77 Kågeröd

Telefon: 070-862 90 37

E-post: info@skaneblastring.se

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med våra tjänster

Är ni i behov av våra tjänster? Kontakta oss på Skåneblästring för att berätta hur vi kan hjälpa er!

Telefon

070-862 90 37

E-post

bjorn@skaneblastring.se

Besöksadress

Böketoftavägen 2016, 268 76 Kågeröd

Postadress

Olstorpsvägen 2, 268 77 Kågeröd

Kontakt
Ditt för- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-post
Namnet på ert företag
Vad vill ni ha hjälp med?
Sammanfatta kort hur vi kan hjälpa er!