RPR Induction

Copyright @ Skåneblästring AB All Rights Reserved

RPR INDUCTIONRPR Induktion är det gröna alternativet till konventionella metoder för blästring, rengöring och sanering. RPR är:


  - 5 till 10 gånger snabbare än andra metoder

  - Torrt

  - Dammfritt

  - Ljudlöst

  - Gör alla former av pararellarbeten möjliga

  - Utan skadliga rikoschetter

  - Kan användas i våta utrymmen

  - Minimal deponering
BEGRÄNSNINGAR FÖR RPR INDUKTIONSVÄRME


För att kunna använda RPR Induktionsvärme så måste metallen vara:


  - Magnetisk

  - Minimum 5 mm tjock


Temperaturen på andra sidan metallen kommer att öka med 30-90°C vilket är en begränsning i vissa användningsområden men positivt om båda sidorna skall åtgärdas.


Vid borttagning belägg/färg med RPR Induktionsvärme kommer den profil fram som finns under belägget/färgen.


Är inte metallens profil och renhet tillräcklig efter RPR Induktionsvärme så måste ytan blästras med antingen Garnet, Sponge eller konventionella blästermedia.


Läs mer här: