Blästring Betong

Copyright @ Skåneblästring AB All Rights Reserved

BLÄSTRING BETONGMOBIL SLUNGBLÄSTRINGVår specialitet är mobil slungblästring på plana betong- och metallytor. Exempel på användningsområden är broar, parkeringsdäck, betonggolv, fartygsdäck och bassängbottnar.


Metoden passar både vid nyproduktion och renoveringsobjekt och är i det närmaste dammfri.


Med våra blästermaskiner kan vi avverka ytor upp till 3000 kvadratmeter per dag vid optimala förhållanden. Det ger en stor tidsbesparing inför beläggningsarbetet och den framblästrade ytan ger en mycket god vidhäftning för de material som ska användas vid beläggning.


Övrig BlästringVi utför även fristråleblästring med mobil anläggning på objekt som fasader, husgrunder, murar, bassänger, båtar och metallkonstruktioner.